Spring naar content

Maak kennis met de Denktank Beroepsbeeld Leraar

De Denktank Beroepsbeeld Leraar bestaat uit veertien gepassioneerde leraren en docenten uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps- en speciaal onderwijs. Kennisland werkt aan het beroepsbeeld van de leraar door verhalen van leraren uit de verschillende onderwijsvormen te verzamelen. Samen met de denktank duiden en ordenen we deze verhalen. Graag stellen we hier de leden van de Denktank aan je voor.

Annemarie Proost

Werkt sinds dertien jaar op het Cartesius Lyceum Amsterdam als docent geschiedenis en coördinator onderwijsontwikkeling. Ze maakt daarnaast de podcast ‘Bij de les’ rond de vraag: ‘Wat is het beste onderwijs voor onze leerlingen?’.

“Ik heb het gevoel dat er twee beelden zijn van de leraar. Aan de ene kant heb je de redder van de wereld; bevlogen en door tranen toe geroerd door zijn werk. Aan de andere kant heb je de uitgebluste docent die van vakantie naar vakantie leeft. Vaak wordt de vernieuwende, onderzoekende professional vergeten. Die kant zou ik meer willen belichten.”
Annemarie Proost

 

Mariëlle van Leussen

Staat sinds vijftien jaar voor de klas in het primair onderwijs op CBS De Kardoen in Ommen en houdt zich daarnaast bezig met managementtaken, waaronder de bouw van een nieuw schoolgebouw. Ze zet zich ook in voor iedereen die werkt in het onderwijs via de onderwijsbond CNV.

“Ik vind dat wij als beroepsgroep lerarentekorten in de hand werken omdat we alsmaar zeggen hoe ontzettend zwaar het werk is. Wij willen de kinderen elke dag het beste geven. Dat vraagt veel van je. Het is een verantwoordelijk maar prachtig beroep. Ik wil een realistisch, positief beeld neerzetten.”
Mariëlle van Leussen

 

Luuk Joosten

Is docent in beroepsgerichte vakken op het vmbo en mbo bij Yuverta Horst vmbo/mbo/het groene lyceum Horst. Net als Mariëlle zet Luuk zich in voor de onderwijsbond CNV.

“Ik denk dat we moeten laten zien dat het een heel dankbaar beroep is waarin we de vorming van kinderen goed neer kunnen zetten en waarin we samen met de ouders en kinderen naar de toekomst kijken.”
Luuk Joosten

 

Willemijn Sas

Is ruim 21 jaar leraar en heeft jarenlang in het speciaal onderwijs gewerkt. Op dit moment staat zij voor de klas in het primair onderwijs in Oss. Willemijn begeleidt daarnaast leraren als er vragen zijn rondom klassenmanagement, gedrag en/of groepsdynamiek. Willemijn is actief binnen de AOb.

“We hebben een onwijs mooi vak maar het beeld is vaak zo negatief en zwaar. Naast dat we ons vak en onze opdracht heel serieus moeten nemen, mogen we er ook wat lucht en humor in brengen. We hebben heel erg zelf in de hand hoe we ons vak laten zien.”
Willemijn Sas

 

John Brewster

Geeft les als docent Recht bij het Nova College in Haarlem en zet zich in voor de MBO Raad. Heeft ook Japan en Finland afgereisd om de onderwijskwaliteitssystemen te vergelijken.

“Het beroepsbeeld kan leraren helpen om zich te concentreren op bepaalde doelen, om hun persoonlijke en professionele groei te bevorderen, om hun rol als leraar te begrijpen en om hun normen af te stemmen op het beroep dat ze hebben. Dat zijn de vier dingen waar we aan zouden moeten werken.”
John Brewster

 

Inke Wentink

Heeft 22 jaar voor de klas gestaan, voornamelijk in groep 1 en 2 van het basisonderwijs en is nu vier jaar intern begeleider bij de kleuters op de AMG Schmidtschool in Den Haag. Ze zit daarnaast in het sectorbestuur primair onderwijs van de AOb.

“De kleuterbouw is de start van de schooltijd van elk kind. Deze belangrijke periode is ook net even anders. Kinderen leren in groep 1 en 2 door spelend leren in een rijke omgeving gecreëerd door de leerkracht. Ik werk hier graag aan mee, zodat ook collega's in de kleuterbouw zich straks in het Beroepsbeeld Leraar herkennen.”
Inke Wentink

 

Wim Caspers

Is docent wiskunde op het Stanislascollege in Delft en begeleidt ook studenten die zelf leraar willen worden bij de lerarenopleiding op de TU Delft.

“Het opschrijven van het beroepsbeeld van de leraar is nog niet zo makkelijk omdat veel mensen er iets over te zeggen hebben en dat is niet altijd met elkaar in overeenstemming. Juist daarom vind ik het een mooie uitdaging. ‘Het speelt een rol bij allerlei dingen; van bevoegdhedenstelsel tot werven en aantrekkelijk maken van het beroep, overal zal je het nodig hebben.”
Wim Caspers

 

Golan Muhyaldin

Begeleidt studenten als mentor en geeft les als docent Engels en Internationalisering bij ROC Nijmegen. Onder de titel ‘Ons mbo’ heeft ze leermaterialen ontwikkeld over haar tijd als starter in de overlevingsfase op het mbo-onderwijs en over hoe leraren en mentoren hun eigen identiteit en geluk kunnen blijven ontwikkelen samen met studenten.

“Ik weet nog dat ik zelf op mbo 2 zat en vroeg aan een meneer die heel gemeen tegen mij deed: ‘maar meneer, dit is toch niet hoe een docent hoort te zijn?’ Hij zei tegen mij: ‘dat bepaal ik wel’. Sindsdien houd ik me bezig met wat het betekent om leraar en mentor te zijn op het mbo. Toen ik aan het begin van mijn leraarschap vroeg wat het betekent, kreeg ik vaak een opgehaalde schouder. Niemand heeft echt een goed en eendrachtig antwoord.”
Golan Muhyaldin

 

Robert-Jan Gruijthuijzen

Is docent filosofie. Hij wordt enthousiast wanneer hij het voor elkaar krijgt om onderzoekers, teamleden, leerlingen en studenten te helpen met het betekenis geven aan (school)werk, studieopdrachten, (praktijk)onderzoek en zichzelf. De vraag naar ‘wie de leraar is’ heeft zijn specifieke interesse.

“Ik weet niet met wie ik moet praten als ik het over de leraar wil hebben. Wat behelst de leraar los van zijn vakgerichtheid? Het pedagogische? Wellicht het innovatieve? Het creatieve? Het ontwikkelingsproces? Van alles wat? Het is me niet helemaal duidelijk. Het zou wel helpen als we als beroepsgroep in ieder geval het idee hebben of krijgen dat het wel duidelijk of duidelijker zou kunnen worden.”
Robert-Jan Gruijthuijzen

 

Marlous de Goede

Is als zij-instromer vijftien jaar geleden het onderwijs ingerold en werkt nu bij ROC TOP in Amsterdam als onderwijsontwikkelaar en LC-docent voor het M-jaar, het oriëntatiejaar van TOP.

“Je kunt geen krant openslaan of het gaat over het lerarentekort. Ik vind het belangrijk om een reëel beeld neer te zetten van het leraarschap. Het is meer dan alleen maar voor de klas staan. Je ziet dat er veel verloop is van beginnende docenten. Met een helder beroepsbeeld weet je iets beter waaraan je begint.”
Marlous de Goede

 

Simone Fomenko

Werkt ruim twintig jaar in het primair onderwijs en heeft daarbij ervaring opgedaan in diverse groepen en onderwijssoorten. Ze staat momenteel op een basisschool in Epe als leerkracht voor de bovenbouw en geeft les aan meerbegaafde leerlingen. Daarnaast is ze lid van het hoofdbestuur van de AOb voor de sector primair onderwijs.

“Beroepsbeeld Leraar grijpt op heel veel dossiers in, zoals het bevoegdhedenstelsel en professionalisering. Ik denk dat de kaders die we hier gaan schetsen ook een goede houvast bieden voor die andere dossiers.”
Simone Fomenko

 

Nadia Alj

Werkt al 22 jaar bij Curio, de beroepsopleider in West-Brabant. Ze is naast docent en programmamaker van Roem en Poen, jobcoach en loopbaanbegeleidster voor de “kwetsbare doelgroep” binnen het mbo.

“Ik heb de wereld in mijn klas. Ik wil vanuit mijn achtergrond meegeven hoe iedereen op zijn eigen manier een mooie positie in Nederland kan innemen. Dit doe ik vooral door te verbinden tussen alle lagen van het onderwijs en studenten maar ook in combinatie met de arbeidsmarkt. Binnen de grenzen maar soms ook buiten de grenzen durven te kleuren met elkaar, dan kom je een stuk verder.”
Nadia Alj

 

Elger Lesterhuis

Is onder andere leraar Nederlands en wiskunde op het vmbo op OSG Singelland in Drachten. Ook begeleidt hij daar stagiairs en starters in het onderwijs.

“Ik wil graag een beeld schetsen dat reëel is. Aan de ene kant heb je mensen die jaloers zijn op de hoeveelheid vakantie en aan de andere kant mensen die het verschrikkelijk lijkt om elke dag met pubers te moeten werken. Ik denk dat we het allermooiste vak hebben dat er bestaat en dat wil ik graag uitdragen.”
Elger Lesterhuis

 

Kirsten Cuppen

Heeft in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo gewerkt. Bij het mbo ligt haar hart. Ze was in 2021 Leraar van het Jaar en heeft haar eigen stichting ‘Blij(f) in het onderwijs’. Ze werkt nu als lerarenopleider bij Fontys.

“Er wordt veel gedaan om mensen te trekken naar het onderwijs maar nog niet zoveel om docenten te behouden. Er heerst een behoorlijke klaagcultuur en er wordt veel negatiefs in het nieuws gebracht. Ik vind onderwijs het mooiste vak dat er is. Dat wil ik graag uitdragen.”
Kirsten Cuppen

Beroepsbeeld Leraar is een initiatief van gezamenlijke lerarenorganisaties onder regie van Kennisland.

Initiatiefnemers Beroepsbeeld Leraar:

Mogelijk gemaakt door:

Onder regie van: