Spring naar content

Leraren zijn belangrijk
voor onze samenleving

Er wordt dan ook veel over hen geschreven. Maar er is maar één groep mensen die weet wat het beroep echt inhoudt, en dat zijn leraren zelf.

Met Beroepsbeeld Leraar bouwen leraren* samen aan een beeld van hun beroep. Hoe het echt is om leraar te zijn, niet hoe het door anderen wordt gezien. Een realistisch, gezamenlijk gemaakt beroepsbeeld helpt leraren om hun eigen rollen, doelen en ontwikkelmogelijkheden te formuleren. En het laat toekomstige leraren en anderen zien wat er aantrekkelijk en belangrijk is aan het beroep en hoe het zich ontwikkelt.

*Voor leraren én docenten in het po, vo, so en mbo.

Doe mee aan de enquête

Ben jij leraar of docent in po, vo, so of mbo en wil je bijdragen aan het Beroepsbeeld Leraar? Vul dan de vragenlijst in:

Invullen duurt ongeveer 15 minuten

Een leraar met een groep studenten om de tafel.

Beroepsbeeld Leraar on Tour: praat mee over de essentie van het beroep

We nodigen jullie van harte uit om mee te denken en te praten over jullie beroep. We trekken het land in om leraren en docenten samen te brengen en in gesprek te gaan over thema's die het Beroepsbeeld Leraar vormen. Dit is jouw kans om je stem te laten horen en mee te praten over de toekomst van het beroep leraar.

Een greep uit de verhalen

Met het Beroepsbeeld Leraar bouwen leraren aan hun beeld van het beroep. Inmiddels hebben al veel leraren en docenten de vragenlijst ingevuld die we gebruiken voor het verhalend onderzoek. De antwoord...

Hoezo nóg een beroepsbeeld?

Er bestaan al veel beroepsbeelden voor verschillende sectoren. Maar deze zijn niet primair door leraren of docenten gemaakt en focussen vooral op de verschillende rollen die een leraar of docent kan h...