Spring naar content

Leraren zijn belangrijk
voor onze samenleving

Er wordt dan ook veel over hen geschreven. Maar er is maar één groep mensen die weet wat het beroep echt inhoudt, en dat zijn leraren zelf.

Met Beroepsbeeld Leraar bouwen leraren* samen aan een beeld van hun beroep. Hoe het echt is om leraar te zijn, niet hoe het door anderen wordt gezien. Een realistisch, gezamenlijk gemaakt beroepsbeeld helpt leraren om hun eigen rollen, doelen en ontwikkelmogelijkheden te formuleren. En het laat toekomstige leraren en anderen zien wat er aantrekkelijk en belangrijk is aan het beroep en hoe het zich ontwikkelt.

*Voor leraren én docenten in het po, vo, so en mbo.

Doe mee aan de enquête

Ben jij leraar of docent in po, vo, so of mbo en wil je bijdragen aan het Beroepsbeeld Leraar? Vul dan de vragenlijst in:

Invullen duurt ongeveer 15 minuten

Het belang van het beroepsbeeld volgens de lerarenorganisaties

Beroepsbeeld Leraar is al een tijdje actief en inmiddels hebben we honderden verhalen ontvangen van leraren en docenten uit het po, vo, so en mbo. Maar we zijn er nog niet. Om werkelijk tot de kern van het leraarschap te komen, hebben we ook jouw verhaal nodig! ‘We’ zijn de lerarenorganisaties AOb, CNV Onderwijs, FvOv, BVMBO, Lerarencollectief en Platform VVVO. In dit artikel delen we waarom wij het Beroepsbeeld Leraar belangrijk vinden en welk effect we hiermee willen bereiken.

Een greep uit de verhalen

Met het Beroepsbeeld Leraar bouwen leraren aan hun beeld van het beroep. Inmiddels hebben al veel leraren en docenten de vragenlijst ingevuld die we gebruiken voor het verhalend onderzoek. De antwoord...