Spring naar content

We hebben een prachtig vak en we zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving.

Er wordt dan ook veel over ons geschreven. Maar er is maar één groep mensen die weet wat het beroep echt inhoudt: wij zelf.

Met Beroepsbeeld Leraar bouwen wij als leraren* samen aan een beeld van ons beroep. Hoe het echt is om leraar te zijn, niet hoe het door anderen wordt gezien. Een realistisch, gezamenlijk gemaakt beroepsbeeld helpt ons om eigen rollen, doelen en ontwikkelmogelijkheden te formuleren. En het laat toekomstige leraren en anderen zien wat er aantrekkelijk en belangrijk is aan ons beroep en hoe het zich ontwikkelt.

*Leraren én docenten in het po, vo, so en mbo.

Praat mee over de essentie van ons beroep

Volg Beroepsbeeld Leraar op LinkedIn!

gymleraar met twee leerlingen in de gymzaal

Een impressie van de verhalen

Bijna 600 leraren en docenten verspreid over het hele land deelden hun persoonlijke verhalen, successen, leerprocessen en professionele kennis om bij te dragen aan het Beroepsbeeld Leraar. We geven je in dit artikel een impressie van de verhalen.
De leden van de Denktank Beroepsbeeld Leraar

Maak kennis met de Denktank Beroepsbeeld Leraar

De Denktank Beroepsbeeld Leraar bestaat uit veertien gepassioneerde leraren en docenten uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps- en speciaal onderwijs. Kennisland werkt aan het beroepsbeeld va...