Spring naar content

We hebben een prachtig vak en we zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving.

Er wordt dan ook veel over ons geschreven. Maar er is maar één groep mensen die weet wat het beroep echt inhoudt: wij zelf.

Met Beroepsbeeld Leraar bouwen wij als leraren* samen aan een beeld van ons beroep. Hoe het echt is om leraar te zijn, niet hoe het door anderen wordt gezien. Een realistisch, gezamenlijk gemaakt beroepsbeeld helpt ons om eigen rollen, doelen en ontwikkelmogelijkheden te formuleren. En het laat toekomstige leraren en anderen zien wat er aantrekkelijk en belangrijk is aan ons beroep en hoe het zich ontwikkelt.

*Leraren én docenten in het po, vo, so en mbo.

Praat mee over de essentie van ons beroep

Draag bij aan het beroepsbeeld! Beroepsbeeld Leraar on Tour zoekt ontmoetingen met leraren en docenten.

Beroepsbeeld Leraar on Tour zoekt ontmoetingen met leraren en docenten

Stap aan boord van Beroepsbeeld leraar on Tour! Beroepsbeeld Leraar is een initiatief van lerarenorganisaties om tot een beroepsbeeld voor het primair-, voortgezet-, speciaal- en middelbaar beroepsonderwijs te komen waar wij, leraren en docenten, ons in herkennen en dat beschreven is vanuit onze praktijk. Beroepsbeeld Leraar on Tour doorkruist het land zodat leraren en docenten samen kunnen bouwen aan het Beroepsbeeld Leraar. We hebben jouw hulp nodig! We zijn op zoek naar momenten in oktober of november om een workshop voor Beroepsbeeld Leraar on Tour te organiseren.
De leden van de Denktank Beroepsbeeld Leraar

Maak kennis met de Denktank Beroepsbeeld Leraar

De Denktank Beroepsbeeld Leraar bestaat uit veertien gepassioneerde leraren en docenten uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps- en speciaal onderwijs. Kennisland werkt aan het beroepsbeeld va...