Spring naar content

Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen over Beroepsbeeld Leraar. Mocht je vraag er niet bij staan, stuur dan een e-mail naar hallo@beroepsbeeldleraar.nl.

Voor en door welke leraren wordt het beroepsbeeld gemaakt?

Alle leraren en docenten die werkzaam zijn in het primair-, voortgezet-, speciaal- onderwijs en het mbo (of die in de afgelopen vijf jaar werkzaam zijn geweest) bouwen mee aan hun gezamenlijke beroepsbeeld.

Wie zitten er achter het Beroepsbeeld Leraar?

Beroepsbeeld Leraar is een initiatief van gezamenlijke lerarenorganisaties onder regie van Kennisland (zie verder). De lerarenorganisaties: AObCNV OnderwijsFvOvBVMBO en Platform VVVO.

Wat is het doel van Beroepsbeeld Leraar?

Het doel is tot een beroepsbeeld voor leraren en docenten in po, vo, s(v)o en mbo te komen waarin wij ons herkennen en dat beschreven is vanuit onze praktijk. Het doel is om de maatschappelijke waardering voor het beroep te versterken door de rijkheid ervan te schetsen en aankomend leraren beter inzicht te geven in de verschillende aspecten van het leraarschap. Het beroepsbeeld is bedoeld voor zowel leraren als aankomende leraren.

Hoe komen we tot het Beroepsbeeld Leraar?

Je kunt als leraar of docent op drie manieren meebouwen aan het Beroepsbeeld Leraar:

  • Verhalend onderzoek: (t/m 7 september 2023).
  • Beroepsbeeld on Tour: in heel Nederland gaan leraren in gesprek over thema’s rondom het beroepsbeeld (juni, juli en september 2023).
  • Dialoogtafels: leraren gaan in gesprek over het conceptberoepsbeeld (oktober en november 2023).

Wie begeleidt het ‘bouwproces’ van het Beroepsbeeld Leraar?

Kennisland is verantwoordelijk voor het proces van het Beroepsbeeld Leraar. Kennisland zet zich al bijna 25 jaar onvermoeibaar in voor een open, lerende, inclusieve en duurzame samenleving. We experimenteren samen met betrokkenen om tot toekomstbestendige verandering te komen waar de hele samenleving van profiteert. Wij brengen kennis, ervaring en beleid samen en gaan daarbij uit van de mensen die het dichtst op het vraagstuk zitten zoals leraren, verpleegkundigen en bewoners, maar ook beleidsmakers, bestuurders en wetenschappers.

Lees hier ons hele verhaal en bekijk hoe wij met onze projecten werken aan een betere samenleving. Op deze pagina vind je een selectie van de diensten die wij aanbieden. Kennisland is onderdeel van Stichting CAOP.

Kan ik feedback geven op het verhalende onderzoek, de thematische inspiratiesessies of de dialoogtafels nadat ik heb deelgenomen?

Ja, dat kan zeker! Benader ons hiervoor op hallo@beroepsbeeldleraar.nl.

Kan ik meebouwen aan het Beroepsbeeld Leraar als ik niet in het onderwijs werk maar wel interesse heb in het Beroepsbeeld Leraar?

Nee, dat is niet mogelijk. Er wordt veel over leraren en docenten geschreven. Maar er is maar één groep mensen die weet wat het betekent om leraar te zijn: leraren zelf. Het beroepsbeeld gaat over hoe wij zelf ons beroep zien en gaat nadrukkelijk niet over hoe wij worden gezien door anderen.

Waarom ook het mbo?

De oorsprong van het beroepsbeeld ligt in het rapport ‘Samen sterk voor ieder kind’ van Merel van Vroonhoven. Het behandelt de lerarentekorten in het po, s(v)o, vo en mbo, de onderwijssectoren waar het bevoegdhedenstelsel op van toepassing is en waar de pabo, eerste en tweedegraads lerarenopleidingen voor opleiden. De drie lerarenopleidingen leiden niet voor één onderwijssector op, maar gezamenlijk voor het hele po, s(v)o, vo en mbo. Het mbo kan zodoende niet gescheiden worden van het vo. Daarnaast valt een aantal vmbo-opleidingen onder een mbo-instelling. Het Beroepsbeeld Leraar moet ook richtinggevend zijn voor lerarenopleidingen, vandaar dat het mbo niet mag ontbreken.

Wanneer is het Beroepsbeeld Leraar af en wordt het gedeeld?

In mei 2024 is het Beroepsbeeld Leraar af en komt er een slotbijeenkomst om het beroepsbeeld openbaar te maken en te verspreiden. Bovendien zal het beroepsbeeld op deze website komen te staan. Houd tot die tijd deze website in de gaten en schrijf je in op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de vorderingen.

Beroepsbeeld Leraar is een initiatief van gezamenlijke lerarenorganisaties onder regie van Kennisland.

Heb je vragen of wil je iets delen?
Mail naar hallo@beroepsbeeldleraar.nl

Initiatiefnemers Beroepsbeeld Leraar:

Mogelijk gemaakt door:

Onder regie van: