Spring naar content

Rapportage Beroepsbeeld Leraar: verantwoording, proces en aanbevelingen

Lees alles over hoe het beroepsbeeld tot stand is gekomen én aanbevelingen voor leraren, lerarenorganisaties, opleiders, werkgevers en overheidsinstanties voor acties of vervolgonderzoek.

In 2021 hebben de lerarenorganisaties AOb, CNV Onderwijs, FvOv, BVMBO en PVVVO de uitdaging aangenomen om een gemeenschappelijk en door de beroepsgroep geformuleerd en gedragen beroepsbeeld van de leraar in het primair onderwijs (po), (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so, voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te beschrijven: het Beroepsbeeld Leraar. 

Kennisland heeft het proces begeleid om tot het Beroepsbeeld Leraar voor en door leraren te komen. In deze rapportage beschrijft Kennisland de verschillende onderdelen en activiteiten van het doorlopen proces, de methodische verantwoording en – niet onbelangrijk – de geleerde lessen. 

In deze rapportage vind je de thema’s en spanningen die uit de data naar voren kwamen. Op basis van deze thema’s doet Kennisland aanbevelingen aan leraren, lerarenorganisaties, opleiders, werkgevers en overheidsinstanties voor acties of vervolgonderzoek die kunnen bijdragen aan de verbetering van de aantrekkelijkheid van het beroep leraar. 

Bekijk de rapportage